Hiremoms.net christelijke louboutin schoenen voor mannen

christelijke louboutin zwarte pompenss="headerInner">

hiremoms.net

  • Single Mother Parenting Tips
  • Parenting Tips for Mothers
  • Custodial Interference Laws
  • Baby Development Stages
  • Child Behavior Charts
  • early childhood education
  • Family Weekend Getaways

christelijke louboutin schoenen voor mannen

louboutin shoes for women
christian louboutin miehet
christian louboutin svarta pumpar
men christian louboutin shoes

bedrijven doorgelicht

Maat: px Weergave met pagina beginnen:

Download "92.000 bedrijven doorgelicht"

Transcriptie

1 Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen VAKBONDEN Hoe betrokken bent u nog? Blz. 3 LOONKLOOFWET Wachten tot 2013 Blz. 8 COLUMN Ik durf niet te blijven staan Blz. 9 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR DOSSIER GROEIBEDRIJVEN Werkt u in de goede branche? bedrijven doorgelicht jobs op jobat.be Career launch vanaf blz. 12

2 EDITO Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt als er geen andere mogelijkheid is VAARWEL Ze plakken meer dan ooit aan hun stoel, weet u. De headhunters die enkele weken geleden aan het woord kwamen in Jobat, vertelden het met een zucht. De crisis maakt hun job er niet makkelijker op. De profielen die ze zoeken, zijn in een dynamische arbeidsmarkt vaak al schaars. Als die ook nog eens immobiel dreigen te worden als gevolg van de economische onzekerheid, wordt het helemaal speuren naar een speld in een hooiberg. Moet u zich afvragen: als felbegeerde werknemers zich al te beroerd voelen om hun zekere job te ruilen voor een nieuw avontuur, welke gevoelens leven er dan bij de mindere goden op de arbeidsmarkt? Bij zij die zich dagelijks zorgen maken over hun job en angstvallig het orderboekje van hun werkgever in het oog houden... Inderdaad geen prettige situatie, en bovendien niet zonder gevolgen. Ten eerste is jobonzekerheid een negatief 2 miljoen gevoel en dus niet de Amerikanen beste motivator voor zeiden middenin professionele knalprestaties. de crisis hun job Ten tweede bestaat het vaarwel zonder risico van ontevredenheid op de werkvloer. uitzicht op een Een werknemer die zijn keuze beperkt ziet tot alternatief een defensieve houding die hem moet verzekeren van jobbehoud, zal weinig plezier uit zijn werk halen. Ook de relatie met de werkgever zal ambigue zijn: dankbaar voor de baan, misnoegd over de werksituatie in het algemeen. Maar niet iedereen denkt zo. In de VS nam in februari van dit jaar een recordaantal werknemers spontaan ontslag. 2,1 miljoen Amerikanen zeiden middenin een weinig uitnodigende arbeidsmarkt hun job vaarwel. Velen van hen deden dat zonder uitzicht op een alternatief. Hun reden: ze gingen niet langer akkoord met de manier waarop hun werkgever met hen omging. Ze voelden zich gebruikt op een weinig respectvolle manier. Het enige wat voor hun werkgever van belang was, zeiden ze, waren de onrealistische verwachtingen van de aandeelhouders. En daarvoor moest al de rest aan de kant. Volgens Kevin Wheeler (VS) - speaker, auteur en hr-expert - zullen bedrijven die niet van dit pad afwijken het enkel maar moeilijker krijgen om goed personeel te vinden. Werknemers verwerpen bureaucratie en omarmen autonomie. Des te meer omdat het voor individuen met specifieke talenten makkelijker is dan ooit om hun diensten aan eenieder te bieden. Die free agent-trend is interessant, al dreigt hij ook de kloof op de nu al duale arbeidsmarkt - sommigen vechten voor die ene kandidaat, anderen voor hun job - nog te verbreden. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Kan ik het professionele gebruik van eigen apparatuur (gsm, laptop, tablet...) als onkosten binnenbrengen? Doorgaans maken werkgever en werknemer op het ogenblik van de indiensttreding duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst of in een aparte bijlage over welk arbeidsgereedschap de werkgever ter beschikking zal stellen en welke professionele kosten de werkgever zal vergoeden. Marge Wanneer hierover niets werd afgesproken, of wanneer de gemaakte afspraken niet voorzien in een compensatie voor het professioneel gebruik van eigen materiaal, zal het voor jou bijzonder moeilijk worden om een vergoeding af te dwingen. Er bestaat immers geen algemene wettelijke verplichting in hoofde van de werkgever om zijn werknemers te vergoeden voor elk professioneel gebruik van eigen apparatuur. Hij is daar volgens de rechtspraak alleen toe verplicht wanneer de gebruikte apparatuur absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt vrij streng beoordeeld. Over wat noodzakelijk is en wat niet, heeft de werkgever bovendien een zekere beoordelingsmarge. Niet evident De Amerikaanse droom van de Belgische Sophie Vandebroek liep niet van een leien dak.nu is ze chief technology officer van multinational Xerox maar in 1996 stond ze er aan de overkant van de grote plas plots helemaal alleen voor toen haar man overleed en ze achterbleef met drie kinderen. Zodra zij in bed lagen, werd ik een echte workaholic. Dus bleef ik maar promoties krijgen. Met het gekende resultaat. ARBEIDSVRAAG Voor sommige apparatuur zal dit meer voor de hand liggen dan voor andere. Zo zal er wellicht weinig discussie over bestaan dat de werkgever aan zijn lasser een lasapparaat moet ter beschikking stellen of zijn lasser moet vergoeden wanneer hij eigen materiaal gebruikt. Zonder het lasapparaat kan hij immers zijn beroep niet uitoefenen. Dit is uiteraard veel minder evident als het gaat over een gsm, laptop of tablet. Enkel een werknemer die dagelijks voor zijn werk de baan op moet en steeds bereikbaar moet zijn voor zijn klanten en werkgever, komt wellicht in aanmerking voor een vergoeding. Fiscaal Je zal dus niet alleen moeten aantonen dat je eigen apparatuur voor professionele doeleinden aanwendt, maar ook dat het een essentieel hulpmiddel is in de uitvoering van jouw functie. Het feit dat je werkgever de kosten niet aanvaardde als vergoedbare en dus noodzakelijke beroepskosten, verhindert overigens niet dat je aantoonbare professionele kosten fiscaal kan aftrekken. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN PLICHTEN

3 02 03 Vakbonden en individualisering Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Men moet individualisering niet automatisch vereenzelvigen met meer egoïsme Vakbonden hebben in België veel macht. Dat heeft te maken met hun hoog ledenaantal, hun sterke inbedding in de beheersstructuren van de Belgische overheid, de sterke sociale bescherming van hun afgevaardigden in de ondernemingen en hun vermogen om nog steeds redelijk grote massa's te mobiliseren, hoewel dit laatste wat tanende is. Aan de macht van de vakbonden moet in elk geval niet getwijfeld worden. De vraag is of dit ook geldt voor hun draagvlak bij de burgers in het algemeen en de werknemers in het bijzonder. Sommigen menen dat dit draagvlak sterk aan het afkalven is. Waarop ze zich baseren, is niet duidelijk want veel onderzoek verschijnt er niet over. De vakbonden doen wel zelf onderzoek hiernaar maar geven de resultaten ervan niet prijs. Het onderzoek van Randstad naar de mogelijkheden tot participatie van werknemers in de bedrijven is één van de weinige die in deze een tipje van de sluier oprichten, des te meer omdat het kan vergelijken met identieke resultaten vier jaar geleden. Uit de resultaten blijken twee zaken. Ook in 2012 blijven vakbonden over een groot draagvlak beschikken maar hier en daar brokkelt dit toch af. Zo daalt het aandeel dat vindt dat werknemers zich sterk betrokken voelen bij de vakbond in hun bedrijf van 62 naar 44 procent. Meer dan de helft vindt dat er weinig belangstelling is voor het vakbondsoptreden in hun bedrijf. Een stijging met meer dan 10 procent. De tendens is vrij consistent en lijkt het sterkst bij kaderleden. Belangen De grote vraag is wat de reden is voor dit afbrokkelend draagvlak? Minstens een deel is te verklaren door de huidige mindere economische toestand. Werknemers geven gemiddeld lagere scores in bedrijven die het niet goed doen. We mogen veronderstellen dat er nu meer bedrijven in slechte doen zijn dan vier jaar geleden. Indien de verklaring hiertoe kan beperkt worden is er voor de vakbond geen reden tot ongerustheid. Men mag dan verwachten dat de cijfers zullen opveren als het economisch weer wat beter gaat. Is het dalend draagvlak echter alleen aan de mindere conjunctuur toe te schrijven? Spelen er ook meer structurele factoren? Zo hebben vakbonden moeite met de individualiseringstrend in onze samenleving. Hoe koppel je op een intelligente manier collectieve en individuele belangenbehartiging van werknemers en werkzoekenden? Om hierin te lukken moet men beginnen met individualisering niet automatisch te vereenzelvigen met meer egoïsme, zelfs niet met individualisme. De afwijzende houding van de beide vakbonden op het voorstel van Voka om individuele rugzakjes voor werknemers te verankeren in het arbeidsmarktbeleid (Jobat 5 mei) is een mooi voorbeeld van deze worsteling met individualisering. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk CARTOON

4 DOSSIER GROEIBEDRIJVEN ondernemingen doorgelicht Meerstijgers dandalers Meer dan 55 procent van de bedrijven in België groeide in de periode Een op de tien zelfs meer dan 60 procent. Dat blijkt uit de gegevens van ondernemingen die handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet op vraag van Jobat analyseerde. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Bart Dewaele is een algemeen aanvaard economisch principe: elk bedrijf zoekt naar groei. Bart Cleymans, Het data-analist bij handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet (D&B), is niet verrast door het aantal groeiende bedrijven in België. Zelfs in een economisch minder gunstig klimaat zullen er meestal meer bedrijven zijn die groeien dan bedrijven die dat niet doen. Ondernemers proberen hun bedrijf gezond te houden en hun winst te verhogen door de onderneming te laten groeien. Deze groei creëert jobs en laat toe dat de maatschappij op zijn minst dezelfde levenstandaard kan behouden, vervolgt Cleymans. Dat blijkt ook uit de cijfers: bedrijven met meer groei trekken duidelijk extra personeel aan. Bij middelgrote bedrijven die de overgang maken van kleinere speler naar vaste waarde, speelt dit effect het duidelijkst. 37 procent van de middelgrote bedrijven die hun omzet zagen verdubbelen, breidde het personeelsbestand uit met meer dan 90 procent. Hoe groter de brutomarge bij kleine en middelgrote bedrijven, hoe meer kans op groei. Cleymans: Een grotere brutomarge geeft meer ruimte om te investeren waardoor de groei nog verder kan toenemen. Je zou kunnen spreken van een vicieuze cirkel. Groei volgens brutomarge of omzet Geen groei Groei Klein ,58 % ,42 % < ,66 % ,34 % > ,25 % ,75 % Midden ,15 % ,85 % < ,29 % ,71 % > ,58 % ,42 % Groot ,00 % ,00% < 20 miljoen ,40 % ,60 % 20 < 100 miljoen ,80 % ,20 % > 100 miljoen 49 19,50 % ,40 % 1 Meeste groei in chemie, gas en elektriciteit Groei volgens sector Sector Geen groei Groei Elektriciteit, gas en Sanitaire diensten 59 33,15% ,85% Chemische en petroleumsector ,33% ,67% Communicatie 32 38,55% 51 61,45% Sociale Dienstverlening ,31% ,69% Dienstverlening aan het bedrijfsleven ,70% ,30% Transportsector ,57% ,43% Horeca ,14% ,86% Engineering, Accounting, Research, Management And Related Services ,49% ,51% Onderwijs 59 43,07% 78 56,93% Overige Diensten ,44% ,56% Groothandels ,06% ,94% Primaire sector ,72% ,28% Kleinhandels ,77% ,23% Productie Voeding en aanverwanten ,79% ,21% Bank-, verzekerings-, vastgoed- en investeringsmaatschappijen ,81% ,19% Ontginning 37 46,25% 43 53,75% Bouw ,29% ,71% Productie Non-Food ,40% ,60% Film, Amusement en Cultuursector ,02% ,98% Industrie (Metaal, Machine, Elektronica ) ,25% ,75% Overige ,35% ,65% Medische en andere Gezondheidsdiensten ,12% ,88% Overheids- en Openbare sector ,21% ,79% Totaal ,11% ,89% De sectoren chemie en petroleum en elektriciteit, gas en sanitaire diensten bieden bedrijven de meeste kans op groei. In deze sectoren zag 67 procent van de bedrijven zijn omzet stijgen tussen 2009 en Ook de communicatiesector deed het erg goed: 61 procent van de bedrijven kende er groei. In de communicatiesector vinden er op korte tijd veel veranderingen plaats, verklaart Cleymans. De sector staat bekend voor zijn felle concurrentie en wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen. Er komen steeds nieuwe producten op de markt en er blijven nog veel potentiële klanten over om te overtuigen. Bovendien gaan de kosten steeds verder omlaag. Ook de sociale dienstverlening (bijvoorbeeld strijkdiensten) manifesteert zich als een groeipool. 61 procent van de ondernemingen in deze sector zag zijn omzet stijgen. De overheids- en openbare sector telde de minste groeibedrijven. Slechts 49 procent zag er zijn omzet omhoog gaan. Voor studenten die een studiekeuze moeten maken, kan het interessant zijn om na te gaan in welke sectoren de bedrijven het sterkst groeien, zegt Jan Vernaillen. Maar ook de overheid heeft er baat bij om te weten in welke sectoren ze het best kunnen investeren. Het is uiteraard beter om euro te investeren in een sector die veel groeibedrijven telt dan in een sector die erop achteruit gaat. Investeer je in groeibedrijven, dan krijg je meer mensen aan het werk, worden er meer sociale bijdragen betaald en stroomt het geïnvesteerde geld onrechtstreeks terug naar de staatskas.

5 04 05 Groeibedrijven nemen meer risico s Groeibedrijven ruiken hun kans tijdens crisissen, als die zich tenminste afspelen in politiek stabiele wateren. De globalisering verandert al zoveel. Overheden die daar nog een schepje bovenop doen, kunnen ze missen als kiespijn, zegt professor Hans Crijns. Als directeur van het Vlerick Impulscentrum Groeimanagement Middelgrote Ondernemingen (igmo) volgt professor Hans Crijns al jaren de koplopers onder de groeibedrijven in België van dichtbij op. We kijken enkel naar bedrijven die rendabel en duurzaam groeien. Dat wil zeggen dat er voldoende groei moet zitten in de omzet, maar ook in de ebitda (brutowinst na aftrek van overheadkosten van een bedrijf, red.), en dat gedurende minstens vijf jaar. Uit uw laatste rapport blijkt dat de snelst groeiende bedrijven in Vlaanderen tijdens de crisis niet minder, maar meer risico s namen. Groeibedrijven nemen inderdaad meer risico s dan nietgroeiers in crisistijden. De normale reactie van consumenten en bedrijven is om zich terug te plooien. Bedrijven gaan hun kosten drukken, schakelen over op lagere budgetten en gaan besparen op alles wat niet onmiddellijk resultaat oplevert. Die echte high performers doen dat niet. Natuurlijk doen ze wel aan cost cutting, maar tegelijk gaan ze stevig door met het ontwikkelen van kostenbesparende innovaties. Ze stellen zich niet alleen defensief op, maar ook offensief. Ze vragen zich af: wat kunnen we vandaag doen om morgen succesvol te zijn? En net door die risico s te nemen, groeien ze sneller dan anderen? Je groeit niet door kostenbesparingen door te voeren en investeringen uit te stellen. Daardoor krimp je. Maar in crisistijden is dat de normale reactie. Als de economie krimpt, of als men maar vaak genoeg herhaalt dat dat zo is, gaan ook bedrijven krimpen. Zo krijg je een rad dat blijft draaien. Sterke groeibedrijven doorbreken die cirkel en zien een crisis als een uitdaging. In crisistijden zien zij het uitgelezen moment om overnames te doen, want die zijn dan goedkoper. Ze boren nieuwe markten aan en lanceren nieuwe producten omdat ze zien hoe de markt verandert en waar er nieuwe behoeften ontstaan. Het gemiddelde opleidingsniveau binnen een bedrijf lijktnauwelijksinvloedtehebbenopdegroeivandat bedrijf, zo blijkt uit onze analyse. Hoe zit dat bij de high performers? Ieder jaar opnieuw stellen we vast dat bedrijven die sterk groeien, een hogere toegevoegde waarde en een hogere return on investment hebben. Dat komt doordat ze voor hun personeel een hogere kost per capita hebben. Met andere woorden: ze hebben duurdere werknemers. Dat kan betekenen dat ze voor dezelfde werknemers hogere lonen betalen, maar het kan ook betekenen dat hun werknemers hoger opgeleid zijn. Het zou dus wel degelijk kunnen dat de echte high performers over beter opgeleid personeel beschikken. Is er in de toekomst nog plaats in België voor bedrijven met veel lager opgeleiden? België zal in de komende decennia niet tot de lagelonenlanden gaan behoren. Als je ziet dat een werknemer in China ongeveer een achtste kost van een werknemer in België, is het duidelijk dat bedrijven zullen verhuizen wanneer dat mogelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat we hier geen groei in tewerkstelling meer kunnen hebben. Dat zal vooral in slimme arbeid zijn, maar ook lager opgeleide jobs zullen er altijd zijn. De vraag is wie ze gaat uitvoeren. Maar goed, dat is een andere discussie. Het jaarlijkse onderzoek van igmo peilt ook naar de relatie met de overheid. Wat verwachten groeibedrijven van de overheid? Het meest van al verlangen groeibedrijven naar continuïteit in het overheidsbeleid. Bedrijven die willen groeien, hebben een omgeving nodig met een relatief voorspelbare en stabiele wet- en regelgeving. Je kan geen langetermijnbeleid stoelen op een omgeving die om de vijf minuten sterk verandert. Op dit moment gebeurt het vaak dat men politieke beslissingen neemt waarvan de concrete gevolgen nog niet eens zijn uitgewerkt. Op die manier krijg je geen stabiele omgeving. De wereld is sowieso voortdurend in beweging. Het consumentengedrag verandert, de supply chain verandert, de economie globaliseert steeds sneller... Een overheid die daar nog een schepje bovenop doet, kunnen bedrijven missen als kiespijn. Uit de rapporten van igmo blijkt dat subsidies nauwelijks worden aangehaald als een interessante ondersteuningsmaatregel. Dat is zo. Subsidies gaan - zoals alle overheidsuitgaven - hand in hand met overheidinkomsten, vaak belastingen, want subsidies moeten natuurlijk ergens van betaald worden. Als ze moeten kiezen, pleiten ondernemers voor minder belastingen en dus vinden ze subsidies ook minder interessant. We nemen risico s, maar berekend Kwadro plaatst ramen en deuren. Met succes. Tussen 2008 en 2012 verdriedubbelde het personeelsbestand van de onderneming van 14 naar 42 medewerkers. Kwadro maakt gebruik van rustiger periodes om intern te optimaliseren. Tot eind vorig jaar groeiden we echt exponentieel, vertelt Greet De Meulder van Kwadro Brasschaat. We hebben sterk ingezet op kwaliteit door alles altijd zo snel en zo goed mogelijk te doen. Daarnaast was het een kwestie van voldoende reclame te maken en de juiste mensen aan te trekken. De verkoop nam daarna een hoge vlucht. Dat snelgroeiende bedrijven ook gemakkelijker risico s nemen, wil De Meulder niet helemaal gezegd hebben. We nemen risico s, maar het zijn wel altijd berekende risico s. Toen we een nieuwe toonzaal openden in Schilde was dat voor ons een risico. Maar mocht dat zijn misgelopen, dan had de rest van het bedrijf daar niet onder geleden. Sinds januari 2012 gaat het wat minder hard voor Kwadro. We voelen de crisis nu er een hele hoop premies zijn afgeschaft. Helemaal ongelegen komt de rustpauze niet. Als je sterk groeit, blijf je maar op volle kracht vooruit gaan. Nu hebben we even de ruimte om hier en daar de puntjes op de i zetten. Voor de buitenwereld verandert er niets, intern kunnen we nu een en ander optimaliseren.

6 DOSSIER GROEIBEDRIJVEN We groeien maar blijven lenig Tussen 2009 en 2010 groeide de omzet van On Site Rail, dat logistieke diensten verleent aan industriële bedrijven, met meer dan 77 procent. Het aantal medewerkers steeg van 23 naar 55. On Site Rail (OSR), onderdeel van NMBS Logistics, beheert spooractiviteiten op de sites van haar klanten: onder andere het laden en lossen van wagons en schepen of het uitvoeren van onderhoudswerken aan spoorinfrastructuur. Aanvankelijk was ons aanbod eerder klassiek, zoals rangeerwerk, maar we hebben dat uitgebreid omdat er vraag naar was, vertelt Pascal Dewael, general manager van OSR België. Klanten hoeven op die manier niet met verschillende partners te werken. Dat heeft onze groei zeker versneld. Ondanks die stevige groei blijft de organisatie volgens Dewael lenig genoeg om vlot te kunnen inspelen op dringende vragen. Een aannemer die onderhoudswerken uitvoert aan spoorinfrastructuur doet dat meestal op momenten die het verkeer minimaal belasten. Het is dan cruciaal dat die aannemer op tijd over zijn werktrein beschikt. Dat vraagt soms om heel snelle reacties van ons. OSR wil blijven groeien. In Vlaanderen zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden, geeft Dewael aan. Ook wat het personeel betreft: We zijn momenteel op zoek naar treinbestuurders voor onze werktreinen en mecaniciens voor het onderhoud van onze locomotieven. (mo) On Site Rail verruimde haar aanbod van klassiek rangeerwerk naar laden en lossen en onderhoud. 2 Grote bedrijven groeien minder snel Bijna zes op de tien grote bedrijven groeiden licht tussen 2009 en Ze zagen hun omzet stijgen met minder dan 30 procent. Slechts 32 procent van de grote bedrijven kende in dezelfde periode helemaal geen groei, terwijl amper 2 procent zijn omzet met meer dan 90 procent omhoog zag gaan. We merken dat grote bedrijven trager groeien, bevestigt Bart Cleymans. Kleinere bedrijven neigen meer naar de extremen. Zo zijn er meer kleine dan grote bedrijven die geen groei kennen (47%), maar er zijn ook meer kleine dan grote bedrijven die juist een heel sterke groei kennen (6%). Dat die kleine bedrijven ofwel geen groei kennen, ofwel juist een erg sterke groei, hangt wellicht samen met het feit dat startende ondernemingen over het algemeen meer risico s nemen. Al ziet Cleymans nog een andere verklaring. In een groot bedrijf gaat alles nu eenmaal minder snel vooruit. Er zijn meer stappen nodig in het besluitvormingsproces, en er moet veel meer overleg plaatsvinden tussen alle mensen die iets te zeggen hebben. Groei volgens personeelsaantal Groei Geen 0 tot 60% boven 60% Klein ,58 % ,00 % ,42 % Midden ,15 % ,10 % 662 5,75 % Groot ,99 % ,44 % 106 3,57 % Totaal ,05 % ,34 % ,61% Een klein bedrijf heeft meestal één persoon aan het hoofd staan. Die beslist welke markten het bedrijf zal aanboren, welke nieuwe producten er verkocht zullen worden enzovoort. Men neemt sneller beslissingen, waardoor de groei ook sneller gaat. Daarnaast geldt ook gewoon de wet van de grote getallen. Cleymans: Als je al een omzet hebt van 100 miljoen euro, is het simpelweg veel moeilijker om daar nog eens 100 miljoen euro bij te doen. Een startend bedrijf met een omzet van euro kan het jaar daarop gemakkelijk euro omzet hebben. 3 Opleidingsniveau heeft geen impact op groei Vreemd genoeg lijkt het gemiddelde opleidingsniveau van medewerkers nauwelijks een impact te hebben op de groei van een onderneming. Dun & Bradstreet maakte voor zijn analyse een onderscheid tussen bedrijven met voornamelijk hoger opgeleiden (minstens driekwart van de medewerkers heeft een diploma hoger onderwijs) en bedrijven met voornamelijk lager opgeleiden (minstens driekwart van de medewerkers heeft geen hoger onderwijs achter de rug). Uit de resultaten blijkt dat er geen verband bestaat tussen het opleidingsniveau van medewerkers en de mate waarin een bedrijf groeit. Best opvallend, vindt Bart Cleymans. Je zou kunnen verwachten dat bedrijven die meer hoogopgeleiden in dienst hebben, meer groei zouden kennen. Maar dat blijkt niet te kloppen.

7 06 07 Wat hebben we berekend? Op vraag van Jobat analyseerde handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet (D&B) de groei van meer dan bedrijven in België tussen 2009 en Enkel de bedrijven waarover volledige en betrouwbare data beschikbaar waren, werden in de analyse betrokken. Uit de jaarrekening die deze bedrijven neerlegden bij de Nationale Bank in de jaren 2009 en 2010 haalde D&B onder andere de omzet of de brutomarge en het aantal personeelsleden werkzaam bij de bedrijven. Als indicator voor de procentuele groei tussen 2009 en 2010 werd gekozen voor de omzet bij de grote bedrijven met 50 of meer medewerkers. Bij kleinere bedrijven keken de onderzoekers naar de brutomarge, omdat deze bedrijven niet verplicht zijn om hun omzet in te vullen in de balanspost. De brutomarge wordt algemeen aanvaard als een geschikt surrogaat voor de omzet. De brutomarge krijg je wanneer je de kosten van de producten of diensten die een bedrijf verkoopt, aftrekt van het geld dat binnenkomt door de verkoop van deze producten of diensten. De brutomarge zal daarom altijd kleiner zijn dan de omzet, en mag er dus niet mee verward worden. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn kleine ondernemingen. Middelgrote ondernemingen hebben 10 tot 50 medewerkers. Groei volgens personeelsgroei Geen groei Groei Klein ,58 % ,42 % geen personeelsgroei ,63 % ,37 % 0-30% personeelsgroei ,01% ,99 % 30-90% personeelsgroei ,56 % ,44 % > 90% personeelsgroei ,71 % ,29 % Midden ,15 % ,85 % geen personeelsgroei ,13 % ,37 % 0-30% personeelsgroei ,78% ,22 % 30-90% personeelsgroei ,23 % ,77 % > 90% personeelsgroei 31 9,87 % ,13 % Groot ,99 % ,01 % geen personeelsgroei ,96 % ,04 % 0-30% personeelsgroei ,85% ,15 % 30-90% personeelsgroei 11 10,89 % 90 89,11 % > 90% personeelsgroei 4 9,09 % 40 90,91 % 4 Sterke groei gaat vaak hand in hand met hoge schuld De bedrijven die tussen 2009 en 2010 hun omzet of brutomarge met meer dan 90 procent zagen toenemen, hadden vaker te kampen met een gigantische schuldgraad dan bedrijven die in deze periode minder snel groeiden. Van de bijna kleine bedrijven die een zeer sterke groei kenden van meer dan 90 procent, hadden er een schuldgraad van meer dan 90 procent en nog eens een schuldgraad tussen 60 en 90 procent. Bij de middelgrote en grote bedrijven tekent zich dezelfde trend af. 303 van de 375 middelgrote bedrijven die hun brutomarge met meer dan 90 procent zagen stijgen, kenden tegelijkertijd een schuldgraad van meer dan 60 procent.bijdegrotebedrijvengaathetom34vande57snelgroeiende ondernemingen. Je ziet duidelijk dat bedrijven die met meer dan 90 procent zijn gegroeid tussen 2009 en 2010, in dezelfde periode gemiddeld de hoogste schuldgraad kenden, geeft Bart Cleymans aan. Technologische bedrijven kennen vaak een sterke groei en hebben tegelijkertijd veel schulden, omdat zemeerinvesteerdersvindendieinhengeloven.datisallemaal fijn zolang er veel inkomsten zijn. In periodes van hoogconjunctuur valt dat meestal mee, omdat het gemakkelijker is om meer winst te genereren. Gaat het bergaf met de economie, dan kan je problemen krijgen met de cashflowofmetjeliquidemiddelen.danisdekansopeen faillissement groter. Het is een paradox, gaat Cleymans verder. Schulden aangaan kost een ondernemer minder dan eigen vermogen injecteren in het bedrijf. Wanneer bedrijven over meer vreemd vermogen beschikken, kunnen ze in feite op een goedkopere manier winst maken. Daar staat tegenover dat je bedrijf natuurlijk minder solvabel wordt naarmate je meer schulden aangaat. Dat is een groot risico. Maar goed, dat is de essentie van ondernemerschap. Je moet een risico nemen om te kunnen groeien. Jan Vernaillen, marketing manager bij D&B, vult aan: Een bedrijf dat wil groeien, heeft middelen nodig. En de goedkoopste manier om aan middelen te komen, is vreemd vermogen aantrekken. Op zich is het dus niet zo gek dat een sterke groei vaak gepaard gaat met een hoge schuldgraad.

8 ACTUA Loonkloofwet verandert wereld niet Dit voorjaar keurde het parlement een wet goed ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In afwachting van de officiële publicatie, is het uitkijken naar de gevolgen van de wet. Maatwerk wordt mogelijk, de administratieve last onvermijdelijk. Tekst: Michiel Leen Op 8 maart van dit jaar, niet toevallig Vrouwendag, stemde het parlement de nieuwe wet. Het klopt dat de wet nog niet in werking is, zegt Ilke Jaspers, genderexperte bij het ACV. We hadden gehoopt dat ze in 2012 in voege zou treden, maar het zal waarschijnlijk 2013 worden. In de tussentijd plaatst de wet het thema wel op de agenda binnen bedrijven. De loonkloof is sowieso stof voor discussie, al was het maar omdat er geen eensluidende cijfers over lijken te bestaan. Het Instituut voor Gelijke Kansen stelde een loonkloof van 23 procent vast tussen mannen en vrouwen, de OESO hield het op 8,9 procent. Die statistieken staan of vallen met de gehanteerde definitie van de loonkloof, zegt Ilke Jaspers. Is er rekening gehouden met het netto- of brutoloon? Het maandloon of het uurloon? Deeltijds werken speelt ook een rol: hebben werknemers er zelf voor gekozen of zijn ze er door omstandigheden toe gedwongen, bijvoorbeeld om meer tijd te hebben voor een gezin? Het ACV kijkt ook naar segregatie op de arbeidsmarkt, die ervoor zorgt dat mannen vaak in beter betaalde beroepen terechtkomen en vrouwen in lager betaalde jobs blijven. Bemiddelaars Al blijft de grootste vraag: kan de nieuwe wet de loonkloof dichten? Om eventuele verschillen duidelijk te maken, worden ondernemingen vanaf 50 werknemers verplicht om in hun sociale balans de lonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers apart te vermelden. Achter die cijfers zit meestal een verhaal. Het is dus niet de bedoeling om meteen met de vinger te staan wijzen.het is wel een middel om eventuele problemen in kaart te brengen, vindt Ilke Jaspers. Er komt ook een verplichte tweejaarlijkse analyse van de bezoldigingsstructuur in dergelijke ondernemingen, voegt Iris Tolpe, legal manager bij Securex, eraan toe. Dat rapport moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of, wanneer die ontbreekt, aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit comité moet bovendien een actieplan opstellen om een genderneutrale bezoldigingsstructuur toe te passen. De sectoren zullen hun functieclassificaties moeten voorleggen aan de FOD Werkgelegenheid. Ziet die een probleem, moet de sector actie ondernemen Iris Tolpe, legal manager Securex Een werknemer die vindt dat hij het slachtoffer is van loondiscriminatie kan in de toekomst naar een bemiddelaar binnen het bedrijf stappen. Die bemiddelaar moet onafhankelijk naar een oplossing kunnen zoeken. Hoe die procedure er moet uitzien, moet nog worden vastgelegd. Slechte checklist Het is belangrijk dat de bemiddelaars een krachtig statuut krijgen, zodat ze echt iets aan de situatie kunnen doen. Vakbondsverantwoordelijken zouden die functie kunnen opnemen, meent Ilke Jaspers. De opdeling van de loongegevens, de tweejaarlijkse analyse en het aanstellen van een bemiddelaar zijn slechts verplicht in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Daardoor lijkt het alsof werknemers in kleinere ondernemingen uit de boot vallen. De nieuwe wet tracht echter ook die werknemers te beschermen door genderneutrale functieclassificaties op te leggen en loondiscriminatie zo op sectoraal niveau aan te pakken. De facto bestond er al een checklist, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, om die neutraliteit te bewaken, maar in de praktijk bleek die niet te voldoen, zegt Iris Tolpe. Daar komt verandering in. Binnen het halfjaar nadat de nieuwe wetgeving in werking treedt, moeten de sectoren (paritaire comités) hun functieclassificaties voorleggen aan de Dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zien zij een probleem, moet de sector actie ondernemen. Een mastodont Iris Tolpe wijst ook op de administratieve gevolgen van de wet voor werkgevers. De opdeling van de loongegevens in de sociale balans betekent dat die data al tijdens het jaar gesprokkeld moeten worden. De tweejaarlijkse analyse is volledig nieuw en betekent dus ook extra werk. En dan is er nog de nieuwe bemiddelaarsfunctie. Het VBO noemde het wetsvoorstel eerder al een bureaucratische mastodont. Deze wet zal de wereld niet veranderen, besluit Ilke Jaspers. Discriminatie op basis van geslacht was tot nu toe moeilijk te bewijzen. Maar dankzij deze wet wordt loondiscriminatie wel zichtbaar en ter discussie gesteld. Dat is al een hele stap vooruit.

9 COLUMN MIJN LOON Watvindjevanjewerk? Het is soms heel zwaar. Ik werk in de psychogeriatrie, met dementerenden en zwaar zorgbehoevenden. Maar het is ook boeiend om zelfs na 27 jaar dienst niet te kunnen voorspellen hoe je dag er gaat uitzien. Ik kom elke dag bij dezelfde mensen, maar ze zijn altijd anders. Ik merk dat jongere verpleegkundigen die situaties soms moeilijker kunnen inschatten. Watvindjevanjeinkomen? Voor een halftijdse job is mijn loon goed. Spaar je? Dat zou meer kunnen zijn, moest ik bijvoorbeeld beter letten op wat we uitgeven aan voeding. Binnenkort gaan de kinderen op zomerstage, dat is ook een grote kost. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Kledij voor de kinderen; aan hen besteed ik mijn geld ook graag. Zelf ga ik naar de kunstacademie om te leren schilderen. Zijnerdingenwaarjegeengeldaankuntgeven? Boetes, die zijn niet leuk... Watzoujedoenalsjemorgendelottowint? Mijn eerste paar schoenen van Louboutin kopen. Waarschijnlijk zouden we ook ruimer gaan wonen. En dan zou ik heel graag stoppen met werken en een hotel kopen als opvang voor daklozen. En zoals je met Plan International een kind kunt adopteren, zou ik een heel dorp sponsoren in Zuid-Amerika, zodat de kinderen een deftige school en goede zorg krijgen. Hebjenogeengrotedroom? Rentenieren in Toscane, maar dat is voor na ons pensioen. Een echte Michaël Borremans bezitten misschien... (bvdb) Gina Mares (49), Overijse W Beroep: verpleegkundige, werkt halftijds W Privé: gehuwd, twee kinderen W Brutoloon: euro W Nettoloon: à euro W Extra s: maaltijdcheques Tunnel JOBAT.BE/COLUMN Vier kruispunten over een afstand van nog geen kilometer. Wandelenzousnellergaandoorditdeelvandestad.TussentweeMotownnummers op de ipod door hoor ik de man achter het stuur zeggen: Dat krijgt zeshonderd euro per maand, hun elektriciteit wordt betaald en ze moeten er níks voor terugdoen. Elke ochtend sta ik een halfuur vroeger op dan nodig, om een bus tenemendiemijvanmijnvoordeurtotvlakbijmijnbureauinbrussel brengt. Dat duurt langer dan met de trein, onvoorspelbaar veel langersoms,eniktrefweleenseenchauffeurdiedeheleritmette luide stem over allochtonen en steuntrekkers klaagt. Aan de anderekantvermijdikzoweltweeoverstappenenhoefiknietincontact te komen met pendelaars- moegewerkte, altijd nors kijkende mannen van achterin de veertig, duwend en wringend om toch maar als eerste een wagon binnen te geraken. Neen, dan ben je een hele meneer. Wanneer ik afstap, ben ik door het lange stilzitten in dezelfde houding vergeten hoe mijn benen werken. Met houterige waggelpasjes steek ik het kruispunt over, waar een bedelaar zijn ronde doet langs de auto's die voor het stoplicht staan te wachten. In een vuilnisbak aan de rand van de straat heeft hij een blik bier verstopt. Telkens wanneer het groen wordt, haalt hij het tevoorschijn en neemt hij een Ik durf niet te blijven staan, ik durf haar niet aan te kijken, ik weet niet of er op de grond een beker staat voor geld slok. Bij rood gaat hij opnieuw alle auto's af. Dit herhaalt zich eindeloos. Ik neem de trap naar beneden, de metrotunnel in. Twee arbeiders herstellen de kabels van een kapotte roltrap. Eén van hen reikt naarboven,omeenmetalenbalkvastteschroevendiedoordeandere wordt vastgehouden. Zijn t-shirt kruipt omhoog, ik kan zijn bilspleet zien. Ergaatietsmismetdebalk.Demanmetdebilspleetvloektenbegint een scheldtirade in het Frans. Ik versta alles wat hij zegt - de Motown-cdisafgelopenenhetisnietmeerdemoeiteomnogeen nieuwe op te zetten. Ik loop verder. De tunnel is vrijwel leeg, de grote ochtenddrukte net voorbij. Nu moet ik naar rechts, naar links, en dan weer rechts de trap op. Van daaruit is het nog honderd meter naar mijn kantoor. Nog vóór ik de hoek omdraai, hoor ik haar al. Een vrouwenstem galmt door de tunnel, weerkaatst tegen de muren en het plafond. Een lied zoals ik er nog nooit één heb gehoord. Naar rechts, naar links.eenoudevrouwstaatmethaarrugtegendemuur.zedraagt eenwijdejurkeneenhoofddoek.haargezichtkaniknietzien.ze haalt steeds harder uit nu, niet snikkend, maar in lang uitgerokken, heldere klanken. Ik versta er geen woord van, maar ze zingt over een onmetelijk verdriet. Hoe heet saudade in het Midden-Oosten? Ik durf niet te blijven staan, ik durf haar niet aan te kijken, ik weet niet of er op de grond een beker staat voor geld. Ik loop gewoon door. Ik versnel mijnpas,maarhetheeftgeenzin:hetgezangblijft ommijheenechoëntotaanheteindevandetunnel.ikmerkdatik begin te janken. Ik vlucht naar boven, weer de stad in. Ik bijt zo hard op mijn onderlip dat ik bloed proef. San F. Yezerskiy combineert een voltijdse jobs in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hijenruthlastersdewerkweekvanzichaf.

10 Vinci Facilitiesis onderdeel van Vinci, de grootsteconcessie-en constructiegrœp terwereld. De groep is actief in 90 landen, telt meer dan medewerkers en heeft een jaaromzet van 38 Mld. Voor ons Belgischfiliaal, zijn wij opzoeknaar enthousiaste medewerkers. Vinci Facilities biedt ondersteuning bij coördinatie van alle facilitaire diensten rond hard services (gebouwen en technieken) en soft services (schoonmaak, catering, onderhoud,.) aan. Kwaliteit, communicatie en respect voor de toepassing van wettelijke procedures en voorschriften vormen de basis van het gezond en dynamisch beleid van Vinci Facilities. Ten gevolge van haar succesvolle groei is Vinci Facilities dringend op zoek naar (m/v) : SITE MANAGERS FACILITY COORDINATOREN Voor beide functies zoeken wij dynamische, gedreven en pragmatische personen. U communiceert vlot, bent een rasechte planner en organisator,een technisch inzicht is een pluspunt. Uhebt een service-minded attitude, bent kostenbewust en stressbestendig. Als SiteManager staat uals SPOC tegenover de klant, ubent eindverantwoordelijk voor de operationeleinvulling van het commerciële contract, ook voor het financiëleluik. Verder bent u eenpeople-manager en coachvoor uwteam on site. Als Facility Coördinator bent uvoornamelijk bezig metde dagdagelijkse opvolgingvan de facility activiteiten op het terrein. Udœtdeplanning, opvolgingenopleveringvanuitte vœrenwerken. Op middenlange termijn zijn er binnen de groepinteressantedoorgroeimogelijkheden. Vinci Facilities biedt ubovendien een competitief salarispakket met diverse extralegale voorwaarden. Wanneer uzich kan terugvinden in één vandeze functies en deel wiluitmakenvaneen dynamisch en snel groeiende firma, laat dan zekeruwcvenmotivatiebrief achter op volgend -adres : VINCIFacilities /Faceo BelgiumNV Havenlaan - 86c, B Brussel T. :+32 (0) F.:+32 (0) Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het terbeschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een(m/v): ingenieur HAVENBEDRIJF GENT agh Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor het beheer vandenatte infrastructuur in het havengebied (kaaimuren, baggerwerken, ). Jestaat in voor nieuwbouw,uitbouw en onderhoud vanhet jou toevertrouwde patrimonium. Je maakt bouwtechnische dossiers op en begeleidt de uitwerking ervan. Je behoudt het overzicht over jouw projecten en staat in voor de technische, financiële en administratieve opvolging. Je werkt binnen een multidisciplinair team van collega s en externen. Je wordt aangestuurd door de adjunct-ingenieur-directeur en geeft leiding aan de werftoezichter. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in een bouwkundige richting of een masterdiploma in de industriële wetenschappen in een bouwkundige richting met relevante ervaring. Kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een troef. Je slaagt erin het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren. Je bent een enthousiaste teamspeler die anderen gericht weet aan te sturen en te motiveren. Je handelt proactief en bent flexibel ingesteld. Je hebt een rijbewijs B. ons AAnBoD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract vanonbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Wijstaan open voor diversiteit op de werkvloer. Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? neem dan zeker een kijkje op Daar kan je meer informatie vinden over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterstesollicitatiedatumis 5 juni DAG VANDE PROJECTMANAGER 2012 CONGRES 13 juni 2012 ALM, Berchem Hét congres voor beginnende én ervaren projectmanagers 20 workshops, nieuwe inzichten en boeiende sprekers! Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills Een onmisbaar leer-en netwerkevent Partners

11 Limburg, een sterk jouw werk? merk} Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het provinciaal natuurcentrum, het domein bokrijk, het provinciaal dommelhof neerpelt, Z33, de provinciale bibliotheek Limburg, het provinciaal Gallo-romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe collega s voor de verwezenlijking van het Sorp-project diversiteit in de Wijers binnen het provinciaal natuurcentrum. Het doel van het project is om twee kwaliteitsvolle open-ruimteverbindingen te creëren binnen het Masterplan de Wijers. projectcoördinator Sorp-project diversiteit binnen de WijerS (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw uitdaging Als projectcoördinator stuur je het ruimtelijk strategisch project Diversiteit in de Wijers aan. Je bent verantwoordelijk voor de planningsfase, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de terreincoördinator komt tot concrete, haalbare terreinacties. Je bent het aanspreekpunt voor het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Planning en de Vlaamse Landmaatschappij. Je staat in voor het projectbeheer en de administratieve opvolging vanhet project. Jouw profiel Je bent vertrouwd met ruimtelijkeplanning in de natuursector.jehebt kennis van project- en procesmanagement en hebt ervaring met participatieve processen. Je hebt een ruime ervaring in het aansturen en/of uitvoeren van projecten ruimtelijke ordening, inrichtingsprojecten en -vraagstukken en/of strategische projecten. Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en opereert doortastend in een complex krachtenveld. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma s (MS Word, Excel, PowerPoint) en GIS. Je bent sociaal en diplomatisch en werkt proactief.je bent flexibel inzetbaar ook s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterketroef. algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en je beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur. bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum 2871 en maximum ons aanbod Je komt in een dynamisch team dat veel belang hecht aan een goede samenwerking, voortdurende verbetering, klantgerichtheid en een hoge betrouwbaarheid. We bieden jou verder: een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving de mogelijkheid om creatief te zijn en jezelf te ontplooien, met tal vanopleidingskansen en loopbaanmogelijkheden een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering terreincoördinator Sorp-project diversiteit binnen de WijerS (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw uitdaging Als terreincoördinator ben je verantwoordelijk voor de input van de meer ecologische aspecten tijdens de planningsfase van het SORP-project, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de projectcoördinator werkt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de lokale actoren op het terrein en onderhoudt goede relaties met de voor het pilootproject relevante partners.je ondersteunt, informeerten inspireert lokalestakeholdersomdoelgericht acties te ondernemen. Jouw profiel Je weet wat ecosysteemdiensten en IHD zijn. Je hebt ervaring met IVON/VEN en hun relaties met andere functies en afbakeningsprocessen (o.a. AGNAS). Je hebt kennis vanparticipatieve processen. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma s (MS Word, Excel en PowerPoint) en GIS. Je beschikt over voldoende doorzettingsvermogen om actoren met verschillende/conflicterende belangen te motiveren. Je bent flexibel inzetbaar ook s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterketroef. examenprogramma Limburg werft kleurenblind m/v! We gaan altijd op dezelfde manier te werk als je bij ons solliciteert: in twee proeven gaan we na of je geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar jouw vakkennis en relevante competenties. Ineen tweede proef houden we een gesprek om jou en je talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen. interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 28 mei 2012 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Een uitgebreide functiebeschrijving, informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden en andere informatie kan je vinden op of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel of per Foto Misjel Decleer provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HasseLt limburg.be/vacatures Zaterdag 26 mei: Jobdossier IT &Technologie Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarieven en rekruteer de sterkst profielen. Meer infovia uw Jobatsalescontact: of Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

12 Solliciteer keer &meer 10 op slechts1dag CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/05/2012 GENT FlandersExpo Gent 11u 19u Career Launch: solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van top bedrijven, volg interessante workshops en ontdek hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken. Alle info op jobat.be/careerlaunch.

13 BEURSPLAN FLANDERS EXPO GENT REGISTRATIE JOBAT SEMINARIE JOBAT CV ANALYSE / JOBAT SEMINARIE BEZOEKERS LOUNGE CATERING EXPOSANTEN 101 Smals 102 Smals 103 BarryCallebaut 201 Volvo 202 Volvo 203 Sioen Industries 204 Pfizer 205 Eandis 206 Randstad 207 Decathlon 208 UZ Gent 209 NMBS 210 HR Flux, Televic,Avercon, BM Engineering, Vyncke, 301 Politie 302 Search &Selection, Argenta 303 JobpuntVlaanderen 304 Stad Gent 305 Delaware 306 Provincie Oost-Vlaanderen 307 HealthCity 401 CRF 402 Move-up 403 AMS 404 VDAB The autonomous management school of the University of Antwerp BELGIË NEDERLAND FRANKRIJK Z-AFRIKA

14 Extracarrière-input nodig? Deze consultants, stylisten en enthousiaste sprekers geven jou graag concretetips tijdensinspirerende workshops. Career Corner 1 Assertief communiceren in een sollicitatiegesprek -12u Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Deze laatstewordt gevormddoor je communicatie vaninhet begin (zowelverbaal als niet-verbaal). Iedereen praat over assertief zijn. Wathoudt dat in?wat is het belang hiervan voor een succesvol gesprek? Wat ligt eraan de basis van een assertieve houding? Welke anderebenaderingen bestaan er dan zoal (onderdanig, agressief,manipulatief)?aan de hand vanvoorbeelden wordtopdeze vragen een antwoord gegeven. Gastspreker:Rudi Cranshoff, Kluwer Opleidingen Personal Branding 13u en 14u Personal Branding gaat over je talenten ontdekken, versterken en zichtbaar maken, zodat jij gevraagd wordt voor datgene wat je het liefste doet.gedurende deze workshop wordt je uitgelegd waarom dit steeds belangrijkerwordt en hoe je er zelf mee aandeslag kan. Gastspreker:Katrin VandeWater,Passion forwork Positioneer jezelfinstijlopdejobmarkt 15uen16u Kledij toont wie je bent enhoe je over jezelf denkt. Niet onbelangrijk dus om er voorafgaand aan je sollicitatiegesprek de nodige aandacht aan te besteden. Welke dresscode, veel of weinig kleur, kortom wat zijn do s en don ts? Kathy Janssens en Sofie Van Nuffelen, mental image coaches eigen wijs, introduceren je met veel enthousiasme in professioneel gebruik van kleur en stijl. Meer nog, ze gaan een stap verder en geveninzichtin slim toepassen vankleurpsychologiedoor af te stemmen op functie,sector of kwalificaties. Gegarandeerd een streepje voor na deze workshop. Gastsprekers: Kathy Janssens en Sofie VanNuffelen, eigen wijs De perfecte eersteindruk door je lichaamstaal 17uen18u Al in de eerstesecondewordt al vaak bepaald of je de job wel of niet krijgt. In deze interactieve workshop krijg je een ander en duidelijk beeld op hoe anderen over je denken en hoe je overkomt. Gastspreker:PetraMertens, innerout Career Corner 2 Hoe bouw ik mijn persoonlijk social learning netwerk uit? -12u Hoe overleef je in deze wereld waarin de kennis die je als individu vergaard hebt, meteen verouderd is? Traditionele klassikale opleidingen bieden geen afdoend antwoord meer sociale netwerken als leer-netwerken zijn de toekomst! Welke netwerken zijn dit? Welke vaardigheden en welke attitude zijn cruciaal? Hoe begin je eraan? Gastspreker:Isabel De Clercq,KluwerOpleidingen Feeling good feeling Healthy! 13u Feeling good feeling Healthy! Wie wil het niet.. Met een minimum van tijd de maximum energie in je lichaam creëren om zo je privé als je professionele doelen te behalen. Gastspreker:BartVerhoeven, regiomanager HealthCityBelgië Zelfverzekerdsolliciteren 14u en 15u Klamme handen, niet uit je woorden komen, angst jezelf niet te kunnen verkopen, Op zich al spannend, zo n gesprek.wat er daarnaast in je binnenste gebeurt, maakt tervaakabsoluut niet makkelijker op.zelfvertrouwencoach Inge geefttips overhoe je met een tevreden gevoel en een brede glimlach uit je gesprek kan komen. Hoe kan je je optimaal voorbereiden?hoe kan je sterker in je schoenen staan? Gastspreker:IngeKetels, BureauStroom Opportuniteiten en mogelijke bedreigingen van social media bij rekrutering 16u Jo Caudron, auteur van het boek Media Morgen, vertelt hoe we de voorbije decennia in sneltempozijngeëvolueerdvan analoog naar een sociaal webwaar niet enkel computersinverbindingstaan met elkaar,maar ook en vooral mensen met elkaar verbonden zijn. Er wordtvandaag heel veel aandachtgeschonken aan het potentieel van sociale netwerken als Facebook en Twitter.Maar zijn die nieuwe socialemediaook relevant in hetkadervan rekrutering? En wat zijn precies de opportuniteiten en mogelijke bedreigingen? Vooral nu uit recent onderzoek blijktdat de helftvan de jongeren bedanktvoor werkgevers die het gebruik vansociale media verbieden... Gastspreker:JoCaudron, CEODearMedia Optimaliseer je zakelijkezichtbaarheid enmaak je ambities waar 17u en 18u Wil jij ook weten hoe je je visuele mogelijkheden optimaal kan benutten om doeltreffender,effectieveren bijgevolgsuccesvollerte worden inje professionele omgeving? dan isdeworkshop Optimaliseer je zakelijke zichtbaarheid beslist iets voor jou. Door je competenties en kwaliteiten correct visueel te vertalen m.a.w. zichtbaar temaken, krijg je immers meer impact, erkenning enbereik je sneller en makkelijker je doelen. Een informatieve en inspirerende workshop met praktische tips om inzicht te krijgen in het belangvan een professionele uitstralingenkledingstijl. Gastspreker:Heidi Deblaere, Deblaereconsulting

15 curriculum specifiek CAREER LAUNCH GENT 15 volledig uniek taal bondig spelling lay-out feiten up-to-date structuur categorieën relevant krachtig actief correct essentie Face yourself en ga nadien fluitend door het leven. Neem je sollicitatiekwaliteiten onder de loep en schrijf je via onze Facebookpagina in voor ons gratis cv-advies op Career Launch Gent, standnr Heb jij geen Facebookprofiel? Geen probleem! Schrijf je in door te mailen naar SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! SPIRIT CREATIEF MOTIVATIE TEAMSPELER TOEKOMST SIOEN Industries is een snelgroeiende beursgenoteerde groep die de technologische evolutie steeds een stap voor blijft en prestaties met een internationale draagwijdte op zijn naam schrijft. Met meer dan medewerkers,verspreid over vestigingen in 14 landen realiseren we een omzet van meer dan 320 miljoen euro.ons salesteam is actief in meer dan 80 landen.een boeiend perspectief,ook voor de professionals waar we vandaag naar op zoek zijn. Een aangename werksfeer,een dynamischengemotiveerdteam en aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen maken deel uit vanons aanbod. ONZE ACTIVITEITEN: SIOEN Industries bestaat uit DRIE DIVISIES. DE COATING DIVISIE draait rond de productie van technisch textiel. Hiervoor hebben we alle stappen van het productieproces in eigen handen genomen : we spinnen het garen, we weven weefsels en maken vilt en we behandelen die weefsels (coaten) en die vilten op hun beurt. ONZE APPAREL DIVISIE is een innoverende producent van een breed gamma hoogwaardige technische beschermkledij. Onze kledij voldoet aan talrijke Europese normen. Zo produceren we o.a. regenkledij, signalisatiekledij, brandweer-interventiekledij, kogelwerende kleding, schorten en lakens voor operatiekamers. IN DE CHEMICALS DIVISIE produceren we pasta s, inkten en vernissen, hierin zijn we Europees markleider.daarnaast produceren we ook pigmentdispersies voor doe-het-zelf zaken en produceren we inkten voor large-formatdigitale printers. ONS BUSINESS STATEMENT: Met onze unieke en kostenefficiënte, verticaal geïntegreerde processen, willen we voortdurend de conversie verbeteren van chemicaliën,technisch textiel, afgewerkte producten en halffabricaten. We focussen ons op wereldwijde B-to-B klanten en professionele gebruikers om zo de continuïteit, risicospreiding en winstgevende groei voor al onze stakeholders te verzekeren. We willen dit alles doen in een dynamische omgeving, door flexibel en snel te reageren op de markten, door gericht op R&D te werken en door wereldwijd aanwezig te zijn met sales en productie. Bovendien willen we milieuvriendelijke coating- en verwerkingstechnologieën ontwikkelen en zo de standaard zetten voor groene veiligheids- en beschermingsproducten die daarenboven duurzame en winstgevende groei creëren. ONZE VACATURES: We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen in sales, product management, R&D, administratie en productie. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze wekelijks aangepaste website We hopen je tevens te mogen ontmoeten op onze stand op Career LaunchExpo te Gent op 23 mei (stand 203 hall 3). Aarzel niet en stuurjecvenmotivatiebrief naar: Sioen NV,t.a.v. Sabien De Muelenaere, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie of via Je kan ons ook bereiken op het nr

16 16 CAREER LAUNCH GENT Manage yourcareer! Trouvez le job de vos rêves. Vind de job van je dromen. Move-Up,check it out! Slim netwerk ontworpendoor Seppe, 8jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van detoekomst. Surf naar Bezoek ons op Career Launch, 23 mei hal 3 stand 205 Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

17 CAREER LAUNCH GENT 17 PROJECTINGENIEUR PROJECTMANAGEMENT PROJECTINGENIEUR SPECIALE TECHNIEKEN PROJECTINGENIEUR STABILITEIT PROJECTLEIDER MACHINEBOUW TEKENAAR/ONTWERPER SALES ENGINEER FOR ANOTHER 100 YEARS PROJECT ENGINEER SENIOR HR OFFICER ONTWERPINGENIEUR CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGIST PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER HR inspireren rekruteren integreren vertegenwoordigt deze bedrijven op Career Launch Gent woe 23mei -Flanders Expo Kom zeker langs op onze stand (nr.210) ITENGINEER HARDWARE ENGINEER TEST PLATFORM DEVELOPMENT ENGINEER SENIOR SOFTWARE DEVELOPER/PROJECT LEAD EMBEDDED SOFTWARE/HARDWARE DEVELOPER SENIOR SOFTWARE DEVELOPER WEBSOLUTIONS De juiste match tussen medewerker en organisatie. Passie voor technologie, techniek en ICT? Eandis zoekt Bachelor Informatica Als ICT Technisch Analist GIS ben je tewerkgesteld in het domein van de grafische toepassingen. Jegeeft technische ondersteuning aan alle gebruikers binnen het grafisch domein om hun incidenten, klachten, complexere problemen enaanvragen op te lossen Jemaakt een diagnose bij algemene incidenten (problemen met server, databank, netwerk, locked of corrupte bestanden) en initieert zelf de nodige kanalen om incidenten zo snel mogelijk op te lossen Jevult indien nodig de kennisdatabank aan onder het beheer van deict-domeinexpert Jestaat in voor de uitvoering en de monitoring van batchprocessen in de grafische omgeving, zoals planaanvraag-batchen Jecontroleert degoede werking van deapplicaties indeopleidingsomgevingen en neemt denodige acties Jevolgt KPI- en ticketmetingen op Jevoorziet bij ernstige problemen on-site ondersteuning van grafische hardware zoals bijvoorbeeld voor een plotter Je staat in voor de correcte inproductiestelling van door de dienst Ontwerp en Bouw aangemaakte software Bezoek ons op Career Launch, 23 mei hal 3 stand 205 Méér info? Surf naar Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

18 18 CAREER LAUNCH GENT DECATHLON EN OXYLANE, SPORTIEF OP ALLE VLAKKEN Onze waarden Passie voor Sport Vitaliteit Vrijgevigheid Eerlijkheid Teamgeest «Zin geven om te sporten en zo het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken.» Deze baseline vat perfect de filosofie van het merk Decathlon en de Groep Oxylane samen. De Groep Oxylane, opgericht in 2008, overkoepelt 2 domeinen: dat van ontwikkelaar van sportieve producten en dat van lokale en online verkoper van sportartikelen, met Decathlon als vaandeldrager. Oxylane beheerst de volledige ontwikkelingscyclus van een product, van R&D tot verkoop, over ontwerp, design, productie en logistiek. Een akte van kwaliteit, innovatie en tevredenheid voor onze klanten! Elke Decathlonner stelt dag na dag alles in het werk om de klant innovaties en producten op maat aan te bieden, in gezellige en ruime winkels, tegen permanent lage prijzen en met het best mogelijke technische advies. Decathlon België telt momenteel 14 winkels en 1logistiek centrum en stelt 1700 mensen te werk. Onze ambitie? Alle sporten verenigen onder één dak, om ze voor iedereen toegankelijk te maken. EEN BRUISEND HR-BELEID «Het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken», dat is onze ambitie, ons personeelsbeleid draait dan ook helemaal rond die filosofie. Ons streefdoel uit zich in de vier uithoeken van de wereld dankzij onze medewerkers, verspreid over meer dan 25 landen. En het is net omdat onze Mensen in al hun diversiteit het hart uitmaken van onze strategieën, dat we erin geslaagd zijn om Europees marktleider te worden in de distributie en de ontwikkeling van sportartikelen. Onze mensen delen allemaal dezelfde passie voor sport, dienstbaarheid, vitaliteit, verantwoordelijkheid en een neus voor het concrete zijn essentiële waarden. Elke nieuwe medewerker krijgt vanaf de eerste dag een integratieplan op maat, het opleidingsgebeuren neemt bij ons een heel belangrijke plaats in. De persoonlijke ontwikkeling is een constante doorheen de hele loopbaan van een Decathlonner. Wij bieden je een verantwoordelijkheidskader waarbinnen je volledig zelfstandig kan beslissen. Binnen al onze werkdomeinen zijn tal van doorgroeimogelijkheden aanwezig: zo kan je een heel rijke loopbaan uitbouwen binnen een internationale onderneming, met de keuze uit meer dan 300 functies. Opleidingen, advies, beslissingen nemen, management, Bij Decathlon doen we er alles aan om te verzekeren dat onze mensen de bedrijfsfilosofie kunnen overbrengen op al onze klanten. SPORT, JOUW PASSIE? Om de verdere expansie te garanderen zijn wij op zoek naar afdelingsmanagers (logistiek en winkels) en financiële profielen. Interesse in één van deze functies?spring even binnen op Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent, stand nr 207 of surf naar Pfizer ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen! Dankzij de inzet van meer dan medewerkers, is de vestiging in Puurs uitgegroeid tot één vandemeest strategische productie-eenheden voor inspuitbare geneesmiddelen binnen de groep. In deze hoogtechnologische omgeving bieden wij uitdagende loopbaanperspectieveninproduction, Packaging, Quality Operations, Engineering en Materials Management aan (m/v): Getalenteerde Masters Je houdt vanverantwoordelijkheid,people management en afwisseling. Bovendien heb je: Eenuniversitaire opleiding: burgerlijk/bio-ingenieur, apotheker, handelsingenieur of TEW. Eenbijkomend diploma is mooi meegenomen. Het potentieel en de ambitie om door te groeien en in je eigen carrière te blijven investeren. Zin om te werken in een internationale omgeving. Is dit jouw profiel? Dan kan je bij Pfizer mee je eigen loopbaan uitstippelen. Jouw initiatief telt: je inzet, je motivatie, je enthousiasme. Je bent dan ook een communicatieve teamspeler en werkt klantgericht. Je durft beslissingen nemen, hebt een visie en weet ze over te brengen op anderen. Ontdek jouw carrièrepad. Bezoek onze stand op Career Launch woensdag 23 mei 2012 Kijk op voor meer informatie over onze onderneming, onze wetenschap en onze commitment tot een gezondere wereld.

19 COLLEGA VAN MARC AANGEWORVEN DOOR MARC MANAGER VAN MARC MARC Een team leiden vraagt écht talent! Sinds de oprichting in 1997 is Decathlon België een jong, dynamisch en ambitieus bedrijf waar sport centraal staat. Decathlon maakt deel uit van de groep Oxylane dat Europees leider is in de distributie, het ontwerp en de productie van sportartikelen. Momenteel telt Decathlon België 14 winkels en één logistiek centrum. In de komende drie jaar zullen wij dit aantal nog uitbreiden tot minstens 20 winkels. Om deze verdere groei te garanderen zijn wij vandaag op zoek naar sterke managers voor de toekomst. Ben jij ook fan van sport en Decathlon? Vervoeg dan snel ons team en kies voor een loopbaan in een boeiende en dynamische sector. Decathlon zoekt (m/v) BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE PASSIE VOOR SPORT, OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN! Ontdek snel meer op Sportieve AFDELINGSMANAGERS Als afdelingsmanager bij Decathlon sta je in voor de rekrutering, opleiding en management van jouw team. Dagelijks stuur je jouw eigen team van medewerkers aan en motiveer je hen om samen de doelstellingen te bereiken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de commerciële activiteit van je afdeling binnen de winkel. Je zin voor dienstverlening is merkbaar in je omgang met de klant. Je garandeert tevens hun tevredenheid dankzij een goed beheer van je stock, de kwaliteit van je afdeling en aangepaste productgamma s. Decathlon neemt deel aan Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent stand nr 207. Ga jij de uitdaging aan?